Dakota

Dakota vom bayerischen Nizza

geb. am 29.12.2010

Farbe: blue-white

female

 Dakota 4
Dakota 5
Dakota 6
IMG_6078
IMG_6083
IMG_6131
IMG_6031
IMG_5985
IMG_6008
IMG_5837

Next Kitten