Fellippo

Fellippo vom bayerischen Nizza

geb. am 03.04.2011

Farbe: red-white

male

Stammbaum klick

 IMG_8211
IMG_8174
IMG_8171

mit 6 Wochen

IMG_7601
IMG_7613
IMG_7315
IMG_6841

Next Kitten